Sellel leheküljel on ära toodud MTÜ Tagavere Optimistide poolt läbiviidud ja käigus olevate projektide sisu.

Ülevaade projektdest on toodud vasakul rippmenüüs.

Headest ideedest, mida annaks teostada erinevate rahastusallikate abil, palume teada anda meilile: tagavere@hot.ee