Lisavõimalused

Projektiga abil sai soetatud osaliselt lauanõusid. Projekt leidis rahastamist 50% ulatuses ja vajab jõtkuprojekti või lisainvesteeringuid, et tagada suuremate ürituste läbiviimiseks vajalik nõude olemasolu seltsimajas.

Projektile on koostatud sidusprojekt Leader meetmesse "Kogukonnaköök", et likvideerida praegune kitsaskoht seltsitegevuse arendamisel.

Lisainfot saab telefonil: 56 494 060

Käesoleva projekti rahastamise eest peame tänama koostööpartnereid, kes toetasid meie püüdlusi nimetatud projekti läbiviimisel:

 Projekti toetajad:

 Kohaliku Omaalgatuse Programm

4 540.-

   Orissaare Vallavalitsus

 454.-

   MTÜ Tagavere Optimistid

 1 201.-

   KOKKU:

 6 195.-