Õppiv organisatsioon

Projekt "Õppiv organisatsioon" leidis rahastamis Kohaliku Omaalgatuse programmi kaudu ja selle abil soetati videoprojektori ekraan ja esitlustahvel.

Projekti eesmärk oli muretseda koolituste, koosolekute läbiviimiseks vajalikud abivahendid.

Nimetatud tooted on muutnud eespool mainitud ürituste läbiviimise palju mugavamaks ja kaasaegsemaks.

Projekti õnnestumise eest peame tänama koostööpartnereid, kes toetasid meie püüdlusi nimetatud projekti läbiviimisel:

 Projekti toetajad:  Kohaliku Omaalgatuse Programm

2 505.-

   Orissaare Vallavalitsus

250.-

   MTÜ Tagavere Optimistide omapanus

462.-

 

 KOKKU:

3 217.-