Arvutiõppe- ja internetituba

Projekti käigus remonditi ära senini laoruumina kasutuses olnud seltsimaja 1.korruse üks ruumidest. Ruumi otstarve: seltsiruum/arvutituba.

 Projekti toetajad:  Kohaliku Omaalgatuse Programm

20 000.-

   Orissaare Vallavalitsus

2 114.-

   Tager Elekter OÜ

2 596.-

   Seltsing Tagavere Optimistid omapanus

6 538.-

   KOKKU:

31 442.-