Projekt "Külaplats" oli Tagavere Optimistide esimeseks kirjutatud ja rahastamist leidnud projektiks. Projekti käigus korrastati külamaja õu, loodi paremad tingimused sportimiseks ja tehti korda lõkkeplats.

 Projekti toetajad:  Kohaliku Omaalgatuse Programm

 3 000.-

   Orissaare Vallavalitsus

 3 000.-

   Seltsingu Tagavere Optimistid omapanus

 3 100.-

   KOKKU:

 9 100.-